Kosova'da Eğitim Sistemi

Kosova’da Eğitim Sistemi

Uzun zaman önce yıl 2003 sıralarında Kosova eğitim standartlarıyla ilgili belirli standartlar yayınlanmıştır. Birçok ülkede bağımsız olan dil, din, ırk gözetmeksizin herkesin korkusuzca seyahat edip çalışabileceği ortam için bağımsızlık ilanı gerçekleştirilmiştir. Adalet ve barış içinde gerçekleştirilecek olan eğitim için bu bağımsızlığın büyük etkisi olmuştur. Kosova da belirlenen genel eğitim amaçları ve ekonomik fırsatlarla dünya ülkelerine açılma olanağı yakalama imkanına zemin hazırlanmıştır.

Kosova’da Eğitim Sistemi ile ilgili değişim kararları nelerdir?

Her bireyin özgürce kendini ifade etme ve kanıtlama fırsatının sunulmasıyla beraber demokratik bir toplum olma bilincinin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her zaman bilginin değişebilir olması gerçeği kabullenilerek bu değişimden öğrenci kitlesinin haberdar edilerek toplum bakış açısının farklılaşması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplumsal geleneklerin kabullenilmesi, kültürel mirasa çıkma gibi faktörlerin gerçekleştirilmesi gerçekçi bir eğitim modelinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu sebeple eğitimde yeni modern anlayışların hüküm sürdüğü bir ortam adına adımlar atılmaya başlanmıştır.

Kosova’da Eğitim Sistemi olarak okulöncesi dönem baz alındığında merak ve yaratıcılık güdülerinde değişim yakalanması yönünde gelişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Bireysel olarak kişilerin hem özgür hareket edebilmeleri sağlanma gayretine girilmeli hem de dikkat disiplin çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirebilmelerine imkan tanınabilmektedir. Gerçek hayatta konulan kurallar bütününü algılayıp uygulama becerisi kazanabilmeleri yönünde eğitim verme de ihmal edilmemelidir.

Kosova’da Eğitim Sistemi olarak ilkokul kademesi eğitiminde temel yazma okuma becerisi kazandırma, ifade becerisini geliştirme gibi yetenekleri kazanmalarına destek olunmaktadır. Öğrencilerin kendi kimliklerinin gelişiminin oldukça önemli olduğu ilkokul çağında başarılı olabilecekleri ortam zenginliklerinin sunumu için tüm gayret gösterilmektedir. Çocukların ilkokul çağından ortaokula doğru yaklaştıkları dönemde yaşama hazırlık dönemi olarak her türlü zihinsel- duygusal ve sosyal yönden becerilerinin gelişimi sağlanmaktadır. Meslek seçimi için kendi yeteneklerinin farkındalığını hissetmek, becerileri ve zekalarını hangi yönde kullanmaları gerekliliklerini hissetmek gibi amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Lise hayatına başlayacak olan gençler meslek anlamında doğru kararlara varmak ve kendilerini o yönde yetiştirme mantığıyla eğitim ortamında yer almalıdır. Bu gerçeği onlara ne kadar doğru bir şekilde adapte ettirirsek başarılı bir genç nesil yetiştiririz mantığıyla harekete geçilmektedir. Toplumsal, ideolojik değer farkındalıkları hissetmek ve buna göre doğru adımlar atma gerçeğiyle öğrencilerin yetiştirilmesi amaç haline getirilmiştir. Başarının bu şekilde elde edilebilecek olduğu Kosova halkı tarafından benimsenen doğrular listesinde yer alacaktır. Öğrencilerin eğitimle yaşadıkları topluma layık konuma gelecek şekilde yetiştirilmeleri kararı uygulanmaktadır. Kosova bu gerçeklerle kendi halkından kişileri yetiştirirken aynı zamanda burayı tercih ederek lisans sürecini burada yaşamak isteyenlere de aynı özveriyi göstermektedir. Saygılı, sıcakkanlı ve güler yüzlü tavırlarıyla dış ülkelerden gelerek Kosova Üniversitelerinde yetişmek isteyenlerin önlerini açma gayretine girmektedir. Siz de Kosova gibi kaliteli öğrenci yetiştiren bir ülkede kendinizi yetiştirip en iyi eğitim sürecinden geçebilirsiniz.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!